W ramach zajęć z rynków i instrumentów finansowych studenci z Akademii Kaliskiej wykazali zainteresowanie szczegółami analizy technicznej w zakresie rynków finansowych. To spowodowało, iż postanowiłem opracować poglądową tablicę z najważniejszymi formacjami liniowymi i świecowymi.

Studenci Akademii Kaliskiej mogą pobrać materiał w zakładce "Dla Studentów".

Plakat jest także możliwy do pobrania w formie zdjęcia (format png) dla wszystkich zainteresowanych (pobierz).

Derkacz A.J., Praca dyplomowa - 3, 2, 1, start, Łódź, 2021

 

Format: 205 x 145 x 70, 118 str.

ISBN: 978-83-960830-0-5

Derkacz. A. J., Shahab S., Społeczno-gospodarcza aktywność człowieka kontraktującego w ujęciu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, Studia i Monografie, Wydawnictwo SAN, Łódź, 2021

 

ISBN: 978-83-64971-81-5

Derkacz A.J., W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych, MyBook, Wydanie I, Szczecin, 2018

 

Format: A5, 334 str.

ISBN: 978-83-7564-539-2

Najnowsze publikacje:

 

Arkadiusz J. Derkacz - doktor nauk ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Ekspert w Wydziale Statystyczno-Dewizowym łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Ekspert ekonomiczny i członek Rady Naukowo Eksperckiej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.PL oraz ekspert Fundacji Ambitna Polska

Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.

Naukowo realizuje badania w zakresie efektywności instytucjonalnej, ekonomii rozwoju oraz rynków nieruchomości i efektywności przedsiębiorstw sektora budowlanego.  Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z "The Forum for Social Economics" (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i "American Journal of Management Science and Engineering" (USA).

  1. pl
  2. en

Arkadiusz J. Derkacz

+48 667 900 907

Arkadiusz J. Derkacz

Created by Arkadiusz J. Derkacz

  1. pl
  2. en