Created by Arkadiusz J. Derkacz

Kontakt:

+48 667 900 907

ARKADIUSZ J. DERKACZ

ARKADIUSZ J. DERKACZ

dr Arkadiusz J. Derkacz, prof. SGM - ekonomista, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej. Propagator ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego.

Obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny. Wcześniej przez wiele lat menedżer i dyrektor finansowy. Aktualne miejsce pracy:

  • Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie;
  • Akademia Kaliska w Kaliszu;
  • Narodowy Bank Polski w Warszawie.

Najnowsze publikacje:

 

Książki spod mojego pióra

Derkacz A.J., W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych, MyBook, Wydanie I, Szczecin, 2018

 

Format: A5, 334 str.

ISBN: 978-83-7564-539-2

Prosta spółka akcyjna nowa forma prawna dla przedsiębiorstw

Manager Report, wrzesień 2021

Derkacz. A. J., Shahab S., Społeczno-gospodarcza aktywność człowieka kontraktującego w ujęciu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, Studia i Monografie, Wydawnictwo SAN, Łódź, 2021

 

ISBN: 978-83-64971-81-5

Derkacz A.J., Praca dyplomowa - 3, 2, 1, start, Łódź, 2021

 

Format: 205 x 145 x 70, 118 str.

ISBN: 978-83-960830-0-5

 

 

Publicystyka specjalistyczna

Od lipca 2021 r. możliwe jest tworzenie Prostych Spółek Akcyjnych (w skrócie P.S.A.). Jest to skutek wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Jednym z ważniejszych argumentów za powstaniem takiej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej było ułatwienie pozyskiwania kapitału dla rozwijających się start-upów. Tym samym nowe przepisy, wprowadzające do polskiego systemu prawnego Prostą Spółkę Akcyjną, upraszczają zasady i wymagania dla ambitnych przedsiębiorców. Taka forma prawna może być jednak interesująca nie tylko dla start-upów, lecz także dla wielu innych nowych przedsięwzięć w polskiej gospodarce. Czym zatem jest Prosta Spółka Akcyjna? Jak należy ją założyć i jak powinna zostać zorganizowana? To m.in. na te pytania odpowiemy w tym materiale.

Czytaj więcej ...

Zaproszenie do ankiety

Zachowania konsumpcyjne

a zrównoważony rozwój

 

Przejdź do ankiety