• Derkacz A.J., Dualistyczna struktura inwestycji publicznych. Jak rozumieć należy inwestycje użyteczności publicznej?, Łódź, 2015

  • Derkacz A.J., Model optymalizacji inwestycji rządowych w makroekonomicznych ramach modelu rynku towarowego i pieniężnego IS-LM, Łódź, 2015

 

Publikacje przed doktoratem

 

 

Publikacje naukowe

Arkadiusz Jan Derkacz

doktor nauk ekonomicznych

+48 667 900 907

Created by Arkadiusz J. Derkacz

arkadiusz@derkacz.us

arkadiuszderkacz.us

arkadiuszderkacz

Arkadiusz J. Derkacz

0000-0003-1363-9551

AAC-7796-2021