28 marca 2024

Sytuacja przedsiębiorstw woj. łódzkiego w 4 kw. 2023 r.

Indeks sytuacji przedsiębiorstw (ISP) bazuje na 25 szczegółowych wskaźnikach finansowych pogrupowanych w 6 obszarów. Są nimi obszary rentowności, płynności finansowej, sprawności działania, zadłużenia, kapitałowo-majątkowy oraz bufor upadłości. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01 Głównego Urzędu Statystycznego. Indeks ISP został z kolei opracowany w ramach badań realizowanych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Kaliskiego. Badaniem objęto wszystkie przedsiębiorstwa za wyjątkiem przedsiębiorstw rolnych i finansowych.

W 4 kw. 2023 r. zaobserwowano nieznaczne pogorszenie się sytuacji finansowej ogółu przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Sytuacja ta jest jednak bardzo różna w poszczególnych sektorach łódzkiej gospodarki. Pogorszyła się ona pośród przedsiębiorstw sektora spożywczego. Tu na uwagę zasługuje aspekt bufora bezpieczeństwa. Znalazł się on w obszarze wyprzedzającej ujemnej reaktywności na osłabieniu. Oznacza to, że indeks ISP tracił dużo szybciej niż osłabienie bura upadłości. Przedsiębiorstwa łódzkiego przemysłu w 4 kw. ub.r. odnotowały jednak nieznaczną poprawę sytuacji finansowej. Głównym motorem napędowym tej zmiany okazał się obszar rentowności przedsiębiorstw.

 

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

przedsiębiorstwa ogółem,

województwo łódzkie

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor spożywczy,

województwo łódzkie

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor przemysłowy,

województwo łódzkie

Źródło: GUS Źródło: GUS Źródło: GUS

 

Poprawę sytuacji finansowej zaobserwowano także w sektorach budowlanym i handlowym. W jednym i drugim przypadku na uwagę zasługuje aspekt bufora upadłości. Znalazł się on w obszarze wyprzedzającej dodatniej reaktywności na wzmocnieniu. To oznacza, iż na skutek zmian w tym obszarze sytuacja finansowa łódzkich przedsiębiorstw poprawiła się dużo bardziej dynamicznie. Łódzki sektor TSL w analizowanym kwartale zanotował jednak dość silny spadek sytuacji finansowej. W tym wypadku najsilniejszymi obszarami "hamującymi" okazały obszaru bufora upadłości i sprawności działania.

 

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor budowlany,

województwo łódzkie

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor handlu,

województwo łódzkie

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor transportu i magazynowania,

województwo łódzkie

Źródło: GUS Źródło: GUS Źródło: GUS

 

Koniec 2023 r. nie był przychylny także dla łódzkich firm z sektora usług hotelarskich, restauracyjnych i cateringu (HoReCa). W tym wypadku mieliśmy do czynienia z dość trudną sytuacją ze względu na wskaźniki bufora upadłości. Znalazł się on w obszarze opóźnionej ujemnej reaktywności na wzmocnieniu. Oznacza to, iż pomimo pozytywnych zmian poziomu wskaźnika BU, łódzki biznes HoReCa nie zdołał wykorzystać tych szans płynących z otoczenia. Przedsiębiorstwa, które działają w pozostałych usługach w regionie odnotowały już poprawę swojej sytuacji finansowej. W przeciwieństwie do firm sektora HoReCa, ta grupa łódzkich przedsiębiorstw w sposób bardzo efektywny wykorzystały szanse, które ujawniają się w obszarze bufora bezpieczeństwa a także sprawności działania. Obszarowe wskaźniki tych dwóch aspektów znalazły się w obszarze wyprzedzającej dodatniej reaktywności na wzmocnieniu.

 

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor usług HoReCa,

województwo łódzkie

Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw,

sektor usługowy,

województwo łódzkie

Źródło: GUS Źródło: GUS

 

Poniżej przedstawiam szczegółowe pozycje reaktywności sytuacji finansowej łódzkich przedsiębiorstw na zmiany obszarowych czynników elementarnych.

 

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

przedsiębiorstwa ogółem, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor spożywczy, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor przemysłowy, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor budowlany, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor handlu, województwo łódzkie

Źródło: GUS
 

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor transportu i magazynowania, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor usług HoReCa, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Pozycje reaktywności indeksu ISP na obszarowe wskaźniki elementarne,

sektor usługowy, województwo łódzkie

Źródło: GUS

 

Powyższy materiał stanowi przykładowy fragment szczegółowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Jeśli jesteś zainteresowany/a obszernymi wynikami cyklicznych badań w tym zakresie, zapraszam doi kontaktu.

 

prof. M. Kalecki

To, co jest PROSTE,

może być prawdziwe.

Sam fakt, że jest proste,

nie dowodzi jednak,

że jest PRAWDZIWE

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Uniwersytet Kaliski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Ekonomii i Prawa

Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

Collegium Novum

pok. 204

 

a.derkacz@uniwersytetkaliski.edu.pl

dr Arkadiusz J. Derkacz

Created by Arkadiusz J. Derkacz