Created by Arkadiusz J. Derkacz

Kontakt:

+48 667 900 907

ARKADIUSZ J. DERKACZ

ARKADIUSZ J. DERKACZ

Arkadiusz J. Derkacz - doktor nauki ekonomicznych, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej. Propagator ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego.

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Od października 2021 r. prof. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Doradca Ekonomiczny w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych Narodowego Banku Polskiego. Ekspert ds. Ekonomicznych Komisji Europejskiej.

Absolwent UAM w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w kursach w CCI Strasbourg. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer średniego i wyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Od 2008 r. po powrocie do Polski i objął stanowisko dyrektora finansowego i menedżera.

Naukowo realizuje badania w zakresie ekonomii rozwoju oraz zarządzania w gospodarce. Członek Rady Fundacji "Ambitna Polska", członek Polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z "The Forum for Social Economics" (USA). Członek Rady Redakcyjnej „Science Journal of Business and Management” (USA) i "American Journal of Management Science and Engineering" (USA).