1. pl
  2. en

Created by Arkadiusz J. Derkacz

Arkadiusz J. Derkacz

+48 667 900 907

Arkadiusz J. Derkacz

  1. pl
  2. en
  • Derkacz A.J., Dualistyczna struktura inwestycji publicznych. Jak rozumieć należy inwestycje użyteczności publicznej?, Łódź, 2015

  • Derkacz A.J., Model optymalizacji inwestycji rządowych w makroekonomicznych ramach modelu rynku towarowego i pieniężnego IS-LM, Łódź, 2015

 

Publikacje przed doktoratem