Created by Arkadiusz J. Derkacz

Kontakt:

+48 667 900 907

ARKADIUSZ J. DERKACZ

ARKADIUSZ J. DERKACZ

Notowania udostępniane dzięki programowi partnerskiemu

Afiliacje naukowe

 

  • Instytut Zarządzania i Finansów, Collegium Humanum, Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

  • Wydział Nauk Społecznych, Akademia Kaliska w Kaliszu

 

Międzynarodowa identyfikacja pracowników naukowych

 

Główne obszary pracy naukowej

 

  • Badania nad dynamiką wzrostu gospodarczego w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej oraz teorii efektywnego popytu.

  • Neoinstytucjonalna polityka gospodarcza.

  • Zarządzanie organizacjami w gospodarce w kontekście ekonomii instytucjonalnej.

 

Aktualne projekty badawcze

 

  • Dynamika wzrostu gospodarczego wg ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego.

  • Neoinstytucjonalne zarządzanie organizacjami w kontekście Gospodarki o Obiegu zamkniętym - perspektywa procesowa.

  • Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w kontekście stabilności gospodarczej oraz rozwoju społeczeństwa. Badania porównawcze Polski i państw Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w zespole międzyuczelnianym