1. pl
 2. en

Created by Arkadiusz J. Derkacz

Arkadiusz J. Derkacz

+48 667 900 907

Arkadiusz J. Derkacz

 1. pl
 2. en

Afiliacje naukowe

 

 • Wydział Nauk Społecznych, Akademia Kaliska w Kaliszu

 

Międzynarodowa identyfikacja pracowników naukowych

 

 

Główne obszary pracy naukowej

 

 • Skuteczność i efektywność instytucjonalna.
 • Neoinstytucjonalna polityka gospodarcza.
 • Badanie segmentu najmu rynku nieruchomości.
 • Zarządzanie organizacjami w gospodarce w kontekście ekonomii instytucjonalnej.

 

Aktualne projekty badawcze

 

 • Poszukiwanie determinantów skuteczności i efektywności instytucjonalnej.
 • Badanie najmu mikro-mieszkań w Polsce.
 • Modelowanie segmentu najmu mieszkań - hedoniczny indeks ofertowych stawek najmu.
 • Wykorzystanie wskaźników rynku finansowego do analizy segmentu najmu.
 • Dynamika wzrostu gospodarczego wg ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego.