Created by Arkadiusz J. Derkacz

Arkadiusz J. Derkacz

+48 667 900 907

Arkadiusz J. Derkacz

W ramach mojej współpracy, jako członka Rady Naukowo Eksperckiej, z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców

i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL uruchamiamy cykliczny informator nt. barier prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

18 lutego 2022
Przedstawiony materiał ma na celu ukazanie oraz uproszczoną analizę zmian barier prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlanym w styczniu 2022 r. Choć wskaźniki koniunkturalne są często odbierane jako element teorii